FACULTY
MEMBERS

Faculty of Nursing

Head of Department

Sachiyo Tsuji

Nursing

Professors
 • Keiko Iwai
 • Hitoshi Kashiba
 • Miwako Kanbe
 • Shizue Tanaka
 • Sachiyo Tsuji
 • Michiho Nakano
 • Megumi Maekubo
 • Sohei Yoshida
 • Hitoshi Yoshida
Associate Professors
 • Kyoko Inoue
 • Satoko Uesaka
 • Kazumi Tsushima
 • Kyoko Hirao
 • Sachiko Wada
Lecturers
 • Miho Arima
 • Akihito Kojima
 • Naoko Matsushita
 • Makiko Muroya
 • Tomoko Morioka
 • Teruko Yoshii
Assistant Professors
 • Kaori Abe
 • Sachiko Imai
 • Hideko Kashima
 • Eriko Kawazoe
 • Akio Kawabata
 • Hiroko Nagata
 • Takayuki Nishii
 • Michiyo Miura
 • Mieko Miyake
 • Kaoru Wada
Assistant
 • Tomoko Kurozumi
 • Masako Sakurai

Faculty of Health Sciences

Head of Department

Ikuro Wakayama

Physical Therapy

Head of Department
 • Toshiaki Suzuki
Professors
 • Hideo Iwahashi
 • Tetsuji Kaku
 • Setsuko Kame
 • Toshiaki Suzuki
 • Yoshitsugu Tanino
Associate Professors
 • Yohji Fukazawa
 • Hirohisa Yoneda
Lecturers
 • Tetsuya Nakao
 • Takaki Yoshida
Assistant Professors
 • Chieko Onigata
 • Marina Todo
 • Yuki Fukumoto
 • Yoshibumi Bunno
 • Wataru Yamazaki

Occupational Therapy

Head of Department
 • Kazuko Iwai
Professors
 • Emi Ito
 • Kazuko Iwai
 • Taro Ohtoshi
 • Kazuo Tohya
Associate Professors
 • Daisuke Kimura
 • Kaede Morimoto
Lecturers
 • Keisuke Fujii
Assistant Professors
 • Hiroki Bizen
 • Nao Yoshihiro

Medical Technology

Head of Department
 • Hiroshi Kondo
Professors
 • Kazuhito Ueda
 • Motoyo Ohnishi
 • Tameko Kihira
 • Hiroshi Kondo
 • Keiko Yano
Associate Professors
 • Minoru Ohshima
 • Tomohiro Takeda
 • Yasuhito Nakajima
Lecturers
 • Hirofumi Ohtaki
 • Kiyomi Goto
Assistant Professors
 • Hiromi Uekita
 • Tomoko Kagiya

Acupuncture-Moxibustion and Sports Trainer Science

Head of Department
 • Kenichi Masuda
Professors
 • Zai gen OH
 • Kenichi Ogawa
 • Masazumi Kawamoto
 • Kyoichi Kuroiwa
 • Tetsuya Kondo
 • Shunji Sakaguchi
 • Makiko Tani
 • Kenichi Masuda
 • Hiroshi Yamamoto
 • Ikuro Wakayama
Associate Professors
 • Shunji Itoh
 • Kenichi Kimura
 • Taro Tomura
Lecturers
 • Yasuyuki Uchida
 • Takayuki Nakayoshi
 • Rie Nabeta
 • Yumiko Yamaguchi
 • Toshiya Yamazaki
Assistant Professors
 • Hitomi Ikefuji
 • Yoji Kitagawa
 • Yusuke Teraoka
 • Asuka Tonai
 • Kuniko Yuri

Therapeutic Health Promotion

Head of Department
 • Shigeyuki Kanai
Professors
 • Jun Igarashi
 • Hiroaki Ikeda
 • Shigeyuki Kanai
 • Kazushi Tsuda
 • Ikuji Hatamura
Associate Professors
 • Miwa Takagishi
Lecturers
 • Shinta Aizawa
 • Makoto Iguchi
 • Hiroyasu Ohara
Assistant Professors
 • Ikuyo Orita
 • Masami Yamahara